khotan
03 آذر 1401 - 10:48

برای دستیابی به هویت شهر توحیدی کوتاهی کرده‌ایم

اصفهان – استاندار اصفهان گفت: به آرمان متعالی در مدیریت شهر پایبند نبوده‌ایم و در دستیابی به هویت شهر توحیدی کوتاهی کرده‌ایم. به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح پنجشنبه در نشست مشترک شهرداران کلان‌شهرها و رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها با بیان اینکه این نشست فرصتی برای به اشتراک گذاشتن و تجمیع عقول همه شهرداران است تا شرایطی را برای تکامل مدیریت شهری ایجاد کند و به راه حل‌های مؤثر برای همه عزیزان در شهرهایشان دست یابیم، اظهار داشت: مشکلات شهرنشینی و چالش‌های آن شامل حاشیه نشینی، ضعف برنامه ریزی، نواقص در توسعه پایدار شهری، مشکلات آلودگی هوا، مدیریت پسماند، مسائل ترافیکی و غیره امروزه دامن‌گیر شهرها و مدیریت شهری شده است که متأسفانه در مورد آنها ساده اندیشی می‌کنیم و گرفتار راه حل‌های کوتاه مدت هستیم. خبرنگار مهرعقولریزیوی با بیان اینکه تعریف یک آرمان برای شهر و جلب مشارکت شهروندان و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مردم در خصوص آن احساس وظیفه کنند، ضرورت دارد، ابراز داشت: شهر آرمانی شهری است که به شأن انسان‌ها و رستگاری آنها که هدف غایی است، منجر می‌شود. غاییاستاندار اصفهان با بیان اینکه در آرمان شهر اسلامی هر تصمیمی که برای شهر گرفته می‌شود برای ارتقای شأن انسان‌هاست، اضافه کرد: در این آرمان شهر، نیکی، خیرخواهی، طهارت، پاکی، امنیت اخلاقی، اجتماعی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارد و دغدغه همه مدیران شهری است. وی گفت: این آرمان شهر، شهر علم، رفاه، مودت و احسان و نیکی است، بنابراین سیاست‌های اتحادی و برنامه ریزی‌ها باید این مولفه‌ها را مدنظر قرار دهد. مرتضوی با بیان اینکه در ادوار گذشته درباره نحوه اداره شهرها روش‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است، افزود: ما در این زمینه به آرمان متعالی در مدیریت شهر پایبند نبوده‌ایم و در دستیابی به هویت شهر توحیدی کوتاهی کرده‌ایم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 876927