khotan
30 آبان 1401 - 09:42

برگزاری شورای توسعه صنایع دستی و گردشگری استان یزد

استاندار یزد، شورای توسعه صنایع دستی و گردشگری استان را شورایی بالادستی و مهم عنوان کرد و مصوبات آن را لازم الاجرا دانست. مهران فاطمی استاندار یزد گفت: در شورای توسعه صنایع دستی و گردشگری استان، تمامی مدیران مرتبط و فعالان بخش خصوصی حضور داشته و تصمیمات این شورا همچون تصمیمات و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان لازم الاجراست. او افزود: در سال گذشته ما با رشد هفت و ۵۵ صدم درصدی، بالاترین رشد اقتصادی در کشور را داشته ایم که دو و ۵۵ صدم درصد از آن متعلق به گردشگری و صنایع دستی استان بوده که ما اطمینان داریم با ظرفیت‌های موجود در این حوزه میتوانیم استان را از مسیر گردشگری و در واقع با بوم گردی و ملاحظات فرهنگی اداره کنیم. رشد اقتصادیگردشگری و صنایع دستی ااستاندار یزد یادآور شد: برگزاری جلسات این شورا باعث رونقی ویژه در حوزه گردشگری، صنایع دستی و مباحث میراث فرهنگی و همچنین صیانت از بافت‌های تاریخی می‌شود که اثرات آن مشهود است. فاطمی نیاز به زیرساخت در حوزه گردشگری، صنایع دستی، تامین مواد اولیه، بازرگانی و مباحث مربوط به موزه‌ها را مهم عنوان کرد و چنین جلساتی را برای تحقق و تامین این زیرساخت‌ها ضروری دانست. او گفت: یکی از مسیر‌های مهم توسعه و پیشرفت استان، مسیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که با ملاحظات فرهنگی استان همراه است، لذا ما به طور خاص و ویژه بر روی مسائل و مشکلات این حوزه تمرکز کرده و پیگیری می‌کنیم. احمد آخوندی، مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد نیز برگزاری سیزدهمین نشست شورای توسعه صنایع دستی و گردشگری را امری مهم عنوان کرد و گفت: این جلسه به طور ویژه با محوریت صنایع دستی برگزار شد و این در حالی است که تاکنون در جلسات گذشته، تمرکزی بر روی این موضوع وجود نداشته است. آخوندی افزود: در حوزه صنایع دستی ما سه مرحله پیش تولید، تولید و پس از تولید را پیش رو داریم که اعتقاد ما به عنوان متولی این است که تمرکز یک صنعتگر باید بر روی تولید باشد. او افزود: ما از صنعتگران این عرصه قبل از تولید در قالب شرکت‌هایی برای طراحی محصول، آموزش، استاندارد سازی، تامین مواد اولیه و همچنین برای برندسازی، بازاریابی و بسته بندی بعد از تولید نیز در قالب شرکت‌هایی حمایت می‌کنیم چراکه یک تولید کننده باید تمرکز خود را تنها برای تولید محصول بگذارد. صنعتگرانباشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 870255